Лого - последние новости часа    К новостям
26.04.2024 20:08

Роль біотехнологій у збереженні ресурсів та збільшенні врожаїв

Роль біотехнологій у збереженні ресурсів та збільшенні врожаївСучасне сільське господарство стикається з викликами сталого розвитку, вирощування достатньої кількості продуктів для задоволення потреб населення при обмежених ресурсах і небажаних впливах на навколишнє середовище. У цьому контексті, біотехнології відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного використання ресурсів та збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції. Ця стаття розгляне вплив біотехнологій на збереження ресурсів та підвищення врожайності, а також огляне найсучасніші досягнення в цій сфері.Зміст:1. Вступ2. Роль біотехнологій у збереженні водних ресурсів3. Застосування біотехнологій для підвищення ґрунтової родючості4. Генетично модифіковані організми та їхній внесок у збільшення врожаїв5. Біотехнології в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин6. Перспективи використання біотехнологій у сільському господарстві7. Висновок1. ВступСучасне сільське господарство стоїть перед викликами сталого розвитку, які вимагають розробки ефективних стратегій для забезпечення населення якісною та вдосталь продукцією, одночасно зберігаючи обмежені ресурси та мінімізуючи негативний вплив на довкілля. Зростаюча потреба в їжі, обмеженість земельних угідь, зменшення доступності води для поливу та поширення шкідників та хвороб рослин створюють серйозні виклики для аграрного сектору.У цьому контексті біотехнології відіграють важливу роль у пошуку інноваційних рішень. Вони створюють можливості для покращення виробничих процесів, збільшення врожайності, захисту рослин від хвороб та шкідників, а також збереження природних ресурсів. Використання біотехнологій у сільському господарстві може допомогти зробити сільське господарство більш стійким, ефективним та екологічно безпечним.Проте, розглядаючи впровадження біотехнологій, важливо бути уважними до етичних, екологічних та соціальних аспектів. Досягнення в цій галузі повинні сприяти не лише збільшенню продуктивності, а й забезпеченню доступу до продовольства, підвищенню рівня життя сільського населення та збереженню біорізноманіття. Тільки враховуючи ці аспекти, ми можемо реалізувати повний потенціал біотехнологій у сільському господарстві і забезпечити стале розвиток нашої планети.2. Роль біотехнологій у збереженні водних ресурсівВода є невід'ємною складовою сільського господарства, оскільки вона необхідна для зростання рослин та забезпечення врожаю. Проте, зі зростанням світового населення та зменшенням доступності прісної води через забруднення та інші чинники, стає все більш важливим ефективне використання водних ресурсів у сільському господарстві. У цьому контексті біотехнології відіграють значну роль, пропонуючи різноманітні рішення для збереження та оптимізації використання води.Перш за все, біотехнології дозволяють створювати гібридні та генетично модифіковані рослини, які мають підвищену стійкість до стресів, зокрема до дефіциту вологи. Наприклад, деякі сорти кукурудзи або сої можуть бути спеціально адаптовані для вирощування в умовах недостатнього зволоження. Це дозволяє збільшити врожайність при обмежених водних ресурсах.Другим важливим напрямком є розвиток методів точного зрошення. Біотехнології допомагають створювати системи моніторингу та контролю, що дозволяють точно дозувати воду для поливу залежно від потреб кожної ділянки землі та погодних умов. Це допомагає уникнути перенасичення грунту водою та зменшує втрати через випаровування.Крім того, біотехнології сприяють впровадженню методів біологічного очищення та рециклінгу води у сільському господарстві. Наприклад, за допомогою біологічних систем очищення можна використовувати стічні води з ферм та заводів для поливу або ірригації, зменшуючи тим самим навантаження на природні водні джерела.Отже, біотехнології відіграють ключову роль у збереженні водних ресурсів у сільському господарстві. Вони допомагають створювати більш стійкі до стресів рослини, оптимізувати використання води за допомогою точного зрошення та впровадження біологічних систем очищення води. Тільки за умови інтеграції цих технологій можна забезпечити стійке та ефективне виробництво продуктів сільського господарства при обмежених водних ресурсах.3. Застосування біотехнологій для підвищення ґрунтової родючостіҐрунтова родючість є ключовим фактором у забезпеченні високих врожаїв та сталого розвитку сільського господарства. Однак, з часом і через некоректне використання, ґрунти можуть втрачати свої поживні властивості, що може призвести до зменшення врожайності та забруднення навколишнього середовища. У цьому контексті, біотехнології відіграють важливу роль у підвищенні та збереженні ґрунтової родючості.Одним з основних напрямків використання біотехнологій у цій сфері є біологічне збагачення ґрунтів. Наприклад, за допомогою спеціально відібраних мікроорганізмів, таких як ризобія та азотфіксуючі бактерії, можливо збільшити доступність азоту для рослин, що сприяє їхньому зростанню та розвитку. Крім того, біотехнології дозволяють створювати спеціальні мікробні препарати, які підвищують біологічну активність ґрунту та покращують його структуру.Ще однією важливою стратегією є застосування біоугрунтових матеріалів, таких як біокомпости та біогумус. Ці матеріали, вироблені за допомогою біотехнологій, містять велику кількість мікроорганізмів та органічних речовин, які живлять ґрунт і сприяють його родючості. Вони можуть бути застосовані як добрива або додатки до ґрунту, що покращують його стан та здатність до утримання вологи та поживних речовин.Крім того, біотехнології використовуються для розробки рослин з підвищеною здатністю до утримання ґрунтової вологи та зменшення ерозії. Наприклад, деякі сорти рослин можуть бути спеціально модифіковані для розвитку більш розвиненої кореневої системи, що дозволяє їм ефективніше використовувати воду та утримувати ґрунт, запобігаючи його вивітрюванню та ерозії.Отже, застосування біотехнологій для підвищення ґрунтової родючості відкриває широкі перспективи для сталого розвитку сільського господарства. Вони допомагають зберегти та відновити ґрунтову плодючість, забезпечуючи високі врожаї та знижуючи вплив на навколишнє середовище. Важливо продовжувати дослідження та розвиток біотехнологій у цій сфері для досягнення максимальних результатів у збереженні та використанні ґрунтових ресурсів.4. Генетично модифіковані організми та їхній внесок у збільшення врожаївГенетично модифіковані організми (ГМО) – це рослини або тварини, у яких генетичний матеріал був змінений за допомогою технологій генетичної інженерії. Застосування ГМО у сільському господарстві відкриває широкі можливості для підвищення врожайності та стійкості рослин до шкідливих факторів навколишнього середовища. Нижче розглянемо, як саме генетично модифіковані організми сприяють збільшенню врожаїв.Підвищена стійкість до шкідників та хвороб: Багато ГМО створені з метою введення генів, які забезпечують рослини захист від шкідників та хвороб. Наприклад, деякі ГМО містять гени, які продукують токсини для шкідливих комах, таких як метелики або жуки, зменшуючи тим самим потребу у використанні пестицидів. Це дозволяє збільшити врожайність, оскільки рослини захищені від шкідливого впливу шкідників та хвороб.Підвищена стійкість до стресів середовища: Деякі ГМО були модифіковані для підвищення стійкості до стресів, таких як посуха, солоність ґрунту, токсичні речовини та інші негативні умови середовища. Наприклад, інженерна рослина може мати змінений генетичний код, що дозволяє їй ефективніше використовувати вологу, забезпечуючи вищу врожайність при недостатній води.Покращення якості та врожайності: ГМО можуть також бути створені для покращення якості продукції та збільшення врожайності. Наприклад, генетично модифіковані сорти культур можуть мати покращені властивості, такі як більший розмір, кращий смак або триваліший термін зберігання, що робить їх більш привабливими для виробників та споживачів.Хоча використання ГМО в сільському господарстві має свої переваги, воно також викликає обговорення щодо його потенційних негативних наслідків для здоров'я та довкілля. Тим не менш, з розвитком технологій та врахуванням наукових досліджень, можливо забезпечити безпечне та ефективне використання ГМО для збільшення врожаїв та покращення сільського господарства в цілому.5. Біотехнології в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослинШкідники та хвороби рослин є серйозною загрозою для сільського господарства, оскільки вони можуть спричинити значні втрати врожаю та призвести до зниження продуктивності. У боротьбі з цими проблемами біотехнології відіграють важливу роль, пропонуючи інноваційні підходи для контролю над шкідниками та хворобами рослин.Генетично модифіковані рослини: Одним з найефективніших методів застосування біотехнологій є створення генетично модифікованих рослин, які мають вбудовану стійкість до шкідників або хвороб. Наприклад, деякі ГМО містять гени, що кодують білки, що токсичні для шкідливих комах, таких як метелики або жуки. Це дозволяє рослинам захищати себе від нападів шкідників, знижуючи потребу у використанні хімічних пестицидів, що зменшує негативний вплив на довкілля.Біологічні засоби боротьби: Біотехнології також допомагають розробляти біологічні засоби боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Наприклад, використання біологічних контрольних агентів, таких як віруси, бактерії або натуральні вороги шкідників, може бути ефективним способом зменшення їхньої популяції без використання хімічних препаратів.Молекулярні діагностики: Біотехнології також дозволяють розробляти молекулярні методи діагностики, які допомагають вчасно виявляти та ідентифікувати хвороби рослин, що сприяє швидкому реагуванню та контролю їх поширення. Наприклад, за допомогою методів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можна виявити наявність патогенних організмів у рослинах ще до того, як вони спричинять значні збитки врожаю.Геномне редагування: Останнім часом все більшу популярність набирає геномне редагування, що дозволяє точно змінювати генетичний матеріал організмів. Це відкриває нові можливості для створення рослин, що мають покращену стійкість до хвороб та шкідників, без необхідності введення чужорідних генів.Отже, біотехнології в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин відіграють критичну роль у забезпеченні стійкості та продуктивності сільського господарства. Застосування інноваційних методів, таких як генетично модифіковані рослини, біологічні контрольні агенти, молекулярні діагностики та геномне редагування, дозволяє ефективно боротися зі шкідниками та хворобами, забезпечуючи стабільне виробництво продукції сільського господарства.6. Перспективи використання біотехнологій у сільському господарствіБіотехнології мають великий потенціал для трансформації сільського господарства, забезпечуючи виробництво продукції більш стійким, ефективним та екологічно безпечним способом. Нижче розглянемо перспективи використання біотехнологій у сільському господарстві:Покращення стійкості до стресів: Однією з ключових перспектив використання біотехнологій є можливість створення рослин, які мають підвищену стійкість до стресів навколишнього середовища, таких як посуха, солоність ґрунту, висока температура тощо. Застосування генетично модифікованих рослин, що витримують екстремальні умови, дозволить забезпечити стабільне виробництво навіть у важких кліматичних умовах.Підвищення врожайності: Біотехнології дозволяють створювати генетично модифіковані рослини з покращеними властивостями, такими як висока врожайність, швидкий ріст або стійкість до хвороб і шкідників. Використання таких рослин може значно підвищити продуктивність сільського господарства та забезпечити більшу кількість продукції для задоволення потреб населення.Збереження ресурсів: Біотехнології можуть також допомогти зберегти природні ресурси, такі як вода та ґрунт. Застосування точного зрошення, біологічного збагачення ґрунтів та інших інноваційних підходів дозволяє ефективніше використовувати ресурси та зменшити негативний вплив сільського господарства на навколишнє середовище.Розвиток стійкого сільськогосподарського сектору: Біотехнології відкривають нові можливості для розвитку стійкого сільськогосподарського сектору, який може працювати в гармонії з навколишнім середовищем та забезпечувати стабільну продукцію для місцевого та глобального ринків.Інноваційність та конкурентоспроможність: Застосування біотехнологій дозволяє сільським господарствам залишатися інноваційними та конкурентоспроможними на ринку. Розвиток нових сортів рослин, методів боротьби з хворобами та шкідниками та інших технологічних рішень допомагає підвищити ефективність та прибутковість сільського господарства.У підсумку, біотехнології мають великий потенціал для розвитку сільського господарства, забезпечуючи стійке, ефективне та екологічно безпечне виробництво продукції. Важливо продовжувати дослідження та інновації у цій галузі для досягнення максимальних результатів у вирощуванні їжі та забезпеченні сталого розвитку сільського господарства.7. ВисновокСільське господарство є однією з найважливіших галузей для забезпечення продовольства та економічного розвитку суспільства. У змінному світі зростаючої популяції, змін клімату та обмежених ресурсів стає важливою задачею забезпечення стійкого та ефективного сільськогосподарського виробництва. У цьому контексті біотехнології відіграють визначну роль у досягненні цієї мети.Використання біотехнологій у сільському господарстві відкриває широкі можливості для підвищення врожайності, збереження ресурсів, боротьби з хворобами та шкідниками, покращення якості продукції та забезпечення сталого розвитку галузі. Завдяки розвитку біотехнологій можливо створити рослини, які мають підвищену стійкість до стресів навколишнього середовища та шкідливих організмів, а також відновити та підтримувати родючість ґрунтів.Однак, важливо враховувати етичні та екологічні аспекти використання біотехнологій у сільському господарстві, а також забезпечити безпеку та сталість виробництва. Дослідження та інновації в галузі біотехнологій повинні здійснюватися з урахуванням цих аспектів та прагненням до сталого розвитку.Отже, використання біотехнологій у сільському господарстві відкриває нові перспективи та можливості для покращення продуктивності, стійкості та ефективності галузі. Важливо продовжувати дослідження та розвиток біотехнологій, щоб забезпечити стале та стійке виробництво продукції для задоволення потреб населення та збереження навколишнього середовища.

Роль біотехнологій у збереженні ресурсів та збільшенні врожаїв

Читайте полный текст на сайте spar.org.ua

Виявлено кібератаку на низку українських державних інформаційних ресурсів 23 лютого, виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторін...

Держспецзв’язку посилює захищеність інформаційних ресурсів країни Одним із напрямів такої роботи є виявлення вразливостей українських інформаційних ресурсів, попередження відповідальних та контроль про необхідність ...

Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...

Цифровий наступ від ІТ-армії: понад 900 паралізованих онлайн-ресурсів окупантів Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія — розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті....

В віджетах Windows 11 з’явиться інформація про використання ресурсів комп’ютера Віджет Windows 11 дозволятимуть контролювати використання ресурсів процесора, пам'яті та відеокарти або переглянути швидкість мережі Wi-Fi чи Etherne...

Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...

В Chrome 113 зявиться WebGPU, який забезпечить доступ вебзастосунків до ресурсів графічного процесора пристрою WebGPU буде доступний на комп’ютерах з Windows, що підтримують Direct3D 12, а також на пристроях з macOS, та ChromeOS, які підтримують Vulkan....

Александр Гущин: роль Китая в Белоруссии не менее важна, чем роль Запада О политической ситуации в Молдавии и предстоящих президентских выборах 1 ноября, а также о том, как должна действовать Россия на постсоветском простр...

Роль лошадей в истории человека Лошадь сыграла огромную роль в жизни человека в сравнении с иными одомашненными животными. Она облегчала повседневный труд крестьянина, сопровождала ...

В "ЕР" отметили объединяющую роль Дня Победы Этот праздник объединяет всех граждан России, отметил Турчак. Он напомнил, что наша страна заплатила за Победу величайшую цену, за право жить и быть ...

Роль логопедии в лечении аутизма Аутизм (РАС) — неврологическое расстройство, которое может включать в себя нарушение коммуникации, а также нарушение социального взаимодействия и ког...

Байден вошел в роль президента США Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил американцам, что именно он их новый президент....

Mrs President: Новая роль Умы Турман Известная американская актриса Ума Турман готовится к съемкам нового фильма. Он будет не совсем обычным. В нем звезда американского кино выступит в р...

Большая роль чая в мировой истории Всего каких-то пару столетий назад деньги, власть и чай имели между собой по-настоящему кровную взаимосвязь. В истории есть немало примеров того, как...

США собираются усилить свою роль в ООН США собираются усилить свою роль Организации объединенных наций. Для этого Штаты планируют сформировать новое ведомство. Структура будет помогать аме...

Роль любовницы: преимущества положения Женщины становятся любовницами женатых мужчин по разным причинам. Кто-то влюбляется, кто-то пылает страстью, кто-то делает это продуманно и сознатель...

Роль картона в индустрии упаковки Какой бывает картонная упаковка и где она применяется. Важность картона для упаковки различных товаров и продуктов....

Раскрыта роль США в белорусском майдане США играют ключевую роль в подготовке и поддержке майдана в Белоруссии. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил «Взгляду». 9 августа, как сообщал «Рамб...

МИД Белоруссии: Мы понимаем роль США в мире Белоруссия в ближайшее время планирует определиться с кандидатурой посла в США. Об этом сегодня, 28 января, заявил министр иностранных дел республики...

СВР разоблачила роль США в белорусских протестах Директор Службы военной разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал вмешательство США во внутренние дела Белоруссии....

Деревянные фоторамки и их роль в интерьере Если вы хотите сделать ваши фото стильным дополнением к интерьеру, стоит приобрести для них деревянные фоторамки....

Роль витамина D в выживании при коронавирусе Врачи заявили о решающей роли витамина D в лечении COVID-19. Ученые национального института здравоохранения и передового опыта Великобритании считают...

Роль России в Европейской политике Во время правления Петра I Россия стала важным участником европейской политики. Вершина могущества пришлась на десятилетия после Наполеоновских войн....

ФРС сыграл главную роль в драме GameStop Уолл-стрит снова надувает пузыри. Источник: Bloomberg Нет ничего более постоянного, чем временное. Сегодня кажется, что все богатеют, будь то компани...

Роль красивых мобильных номеров для бизнеса Телефонный номер с удачным расположением цифр смотрится красиво и легко запоминается. Бизнес часто подбирает такие комбинации для имиджа и решения ко...

Захарова указала на роль Китая в саммите G7 Намерение американского лидера Дональда Трампа провести саммит «Большой семерки» при участии России идет в верном направлении, но без Китая не реализ...

Пирло пересмотрит роль Роналду в "Ювентусе" Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло намерен пересмотреть роль португальского нападающего Криштиану Роналду в команде, передает Sky Sport Italia. "...

Раскрыта роль Путина в переговорах по Карабаху Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Стороны пришли к перемирию Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в На...

Роспотребнадзор оценил роль масок на пляже Глава Роспотребнадзора Анна Попова прояснила правила поведения на пляже с учетом эпидемии коронавируса....

Роль Бэтвумен сыграет новая актриса Вместо Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", главную роль исполнит новая актриса, передает Entertainment Weekly. Сейчас телеканал CW ищет актрису ...

Роль сауни в очищенні організму людини У стародавніх літописах згадки про лазню зафіксовані ще в 10 столітті. За старих часів і в наш час - це місце для проведення гігієнічних процедур і п...

Телефонные мошенники осваивают новую роль Телефонные мошенники в России чаще всего прикидываются сотрудниками банков, однако в последнее время стали распространены случаи, когда они связывают...

Витамины: какую они играют роль и где их взять? Настоящий авитаминоз, или полное отсутствие в рационе нужных витаминов, встречается не так часто, а вот гиповитаминоз, недостаточное потребление вита...

КС разъяснил роль добросовестности для давности владения Мужчина более 20 лет пользовался гаражом и землей под ним, после чего попытался оформить его в собственность на основании приобретательной давности. ...

Меняющаяся роль дистрибуции в новом ИТ-ландшафте ИТ-дистрибуция находится в состоянии непрерывного развития, стремясь предложить самые передовые технологии и услуги партнерам в канале, чтобы помочь ...

Захарова обосновала ведущую роль мужчин Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прояснила, кто в нормальной семье должен быть главным. The post Захарова обосновала ведущую роль мужч...

Какова роль России в западной культуре? Данила Уськов, 29 декабря 2020, 09:52 — REGNUM Федор Иванович Тютчев (1803 — 1873) был не только великим русским поэтом, но также дипломатом и полити...

Какую роль играл шут при царском дворе С давних времён при дворе властителей Старого Света содержались персоны, в задачу которых входило веселить хозяина и его гостей. Считалось, что шут &...

В ОП указали на роль государства в регулировании интернета Дебаты в рамках итогового онлайн-форума Общественной палаты "Сообщество" на тему "Интернет, который объединяет или разделяет?" — новая форма обсужден...

США предложили обсудить роль России на саммите G7 Соединенные Штаты прорабатывают с российской стороной формат возможного участия Москвы на расширенном саммите Группы семи (G7) по предложению америка...

Путин отметил роль СМИ в патриотическом воспитании Поприветствовав участников форума современной журналистики "Вся Россия-2020", Владимир Путин подчеркнул работу отечественных СМИ по сохранению истори...

Захарова оценила роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом По мнению представителя МИД РФ, периодически возникающие попытки превратить Всемирную организацию здравоохранения в площадку для сведения политически...

Лолита получит полмиллиона за роль в театре Певица Лолита Милявская в 2022 году продолжит играть главную роль в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». По контракту с 20 мая и до конца года она...

Правительство РФ увеличит роль государства в экономике Москва, 3 сентября 2020, 16:12 — REGNUM В скором времени роль государства в российской экономике может возрасти. Об этом 3 сентября заявил заместител...

OpenAI предложила GPT-4 на роль беспристрастного модератора OpenAI рассказала, что её разработки способны облегчить решение одной из самых сложных и неприятных технических задач — задачи модерации контен...

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована Boeing был сбит в 2014 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВо время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не...

Гарик Харламов получил роль в «Ну, погоди!» Телеведущий Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!». Премьера новых серий мультфильма намечена на зиму этого года, сообщ...

Генетики пролили свет на роль Y-хромосомы Активность генов Y-хромосомы необходима для нормальной работы мужских репродуктивных органов. Правда, последние эксперименты показывают, что гены Y-х...

«Решающую роль играет Восток, а не Запад» Член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль о сценариях развития нефтяного рынка и перспективах зеленой энергетики...

Роль вулканов в истории оказалась недооценена Ученые выяснили, что влияние извержений на климат и социально-политические события в истории было существенно более значимым, чем считалось ранее....

Раскрыта роль Пригожина в успехе «Короля и Шута» В начале музыкальной карьеры группе «Король и Шут» помог раскрутиться продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube девят...

Определена роль экс-главы Сургута в правительстве ХМАО Вадим Шувалов в качестве вице-губернатора ХМАО займется курированием ряда приоритетных инфраструктурных проектов для региона. Об этом URA.RU сообщила...

Путин оценил роль искусственного интеллекта в вооружении Использование искусственного интеллекта (ИИ) в управлении оружием в будущем станет во многом определять исход боя, считает президент Владимир Путин. ...

На главную роль в фильме впервые поставили робота Робот по имени Эрика, создание японских разработчиков, станет главной героиней научно-фантастической киноленты под коротким названием B. Бюджет карти...

Поперечному припомнили его обещание за роль в Cyberpunk 2077 Комик Данила Поперечный озвучил одного из персонажей игры Cyberpunk 2077. Подписчики юмориста напомнили, на каких условиях он должен был получить эту...

Шойгу оценил роль российских миротворцев в Карабахе Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, они обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев, заявил мини...

Дюжева критикуют за роль Петра I в сериале «Тобол» Зрители раскритиковали работу Дмитрия Дюжева в сериале «Тобол», припомнив ему резонансную историю, героем которой он стал три года назад....

Председатель ЦИК РФ объяснила роль СМИ на голосовании по поправкам к Конституции Выявленные наблюдателями недоработки на голосовании должны восприниматься с благодарностью, а самих работников нужно считать партнерами, заявила Памф...

Познер оценил роль Сталина в истории человечества Российский телеведущий Владимир Познер оценил роль советского лидера Иосифа Сталина в мировой истории. Его действия на посту главы государства он наз...

"Пытливый" сыграет роль корабля условного противника В четверг, 21 января, сторожевой корабль "Пытливый" вышел в Черное море для проведения совместного учения с береговыми противокорабельными ракетными ...

В Раде раскрыли роль Украины в белорусских протестах Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскрыл роль Украины в белорусских протестах. Текст его выступ...

Эксперт раскрыл роль света в передаче информации В США разработали технологию создания цветных изображений с помощью белого света. Специалистам уже удалось создать копию картины "Девушка с жемчужной...

Путин отметил роль женщин в успехах страны Владимир Путин отметил роль женщин в успехах России. Президент в режиме видеоконференции пообщался с победителями конкурса «Лидеры России». «Женщины ...

Книжный голод или роль книги во Второй мировой Есть в летописи Великой Отечественной войны негромкая, но важная дата. 9 февраля 1943 года, когда исход войны был ещё далеко не очевиден, ЦК ВКП(б) п...

Эксперт оценил роль танка Т-72 в ближайшем будущем Чешский военный эксперт Давид Хол написал в издании CZDefence о том, какова роль танка Т-72 в ближайшем будущем. Эта боевая машина сейчас является ос...

Робота взяли на главную роль в высокобюджетном фильме В Китае уже используют искусственный интеллект в роли ведущих телевизионных новостей и даже готовятся к созданию на их основе реальных 3D-моделей. Ещ...

Психологи МГУ изучили роль воспитателя в развитии дошкольников В исследовании принимали участие дети в возрасте 5-6 лет и оценивалось развитие рабочей памяти, сдерживающего контроля и когнитивной гибкости....

В ЕС отметили ключевую роль России в урегулировании в Белоруссии Европейский союз считает Россию одним из ключевых фигур в урегулировании в Белоруссии, проводит контакты с российской стороной и продолжит внимательн...

Путин отметил роль армейских игр в международном сотрудничестве Соревнования между военными разных стран будут способствовать укреплению дружеских связей и взаимопониманию между странами и народами, заявил президе...

Путин оценил роль СМИ в патриотическом воспитании молодежи Деятельность СМИ помогает сохранять историческую память России, заявил президент России Владимир Путин в рамках XXIV форума журналистов «Вся Россия –...

Раскрыта роль экс-президента Украины в конфликте на Донбассе Роль главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президента Украины Леонида Кравчука заключается в том, чтобы затянуть процесс перегов...

В Госдуме оценили роль Украины в дестабилизации Белоруссии В случае непризнания Киевом легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко, Украина и Польша станут играть ведущую роль в дестабилизации сит...

Математики смогли установить роль "суперраспространителей" пандемии Исследование примерно 60 случаев массового распространения заболевания позволило создать модель передачи COVID-19, рассказали специалисты Массачусетс...

Очередную откровенную роль сыграла Кристина Асмус Актриса Кристина Асмус продолжает шокировать общественность и сниматься в откровенных сценах Бывшую возлюбленную юмориста Гарика Харламова пригласили...

Кремль оценил роль иностранцев в протестах в Хабаровске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Хабаровске «питательной почвой» для разного рода «квазиоппозиционеров и спец...

Роспотребнадзор оценил роль штрафов в борьбе с коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала способы решения проблемы уклонения граждан от соблюдения антикоронавирусных ограничительных мер....

Стала известна роль тещи в трагедии с Катрайтом Мать жены рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал знала, что ее дочь расчленила тело мужа и просила ее обратиться в полицию....

Володин отметил роль Путина в урегулировании в Карабахе "Сегодня ночью Президентом Владимиром Владимировичем Путиным принято важное решение. Совместно с главами Армении и Азербайджана им подписано заявлени...

Ученые оценили роль адъюванта «Полиоксидония» в вакцине Настигнет ли нас вторая, «осенняя», волна коронавируса — пока доподлинно неизвестно. Однако готовиться к ней необходимо — в этом врачи всего мира абс...

YouTube опять примерил на себя роль цензора YouTube ограничил работу агентства "Спутник" в Германии. Почему в последнее время такие корпорации, как YouTube, Facebook и Twitter стали брать на се...

Раскрыта роль культуры в формировании значений слов Учёные Пристонского университета использовали машинное обучение для создания первого крупномасштабного исследования, основанного на данных, чтобы выя...

Роль двигателя и процветателя науки Лукашенко не удалась Минск, 7 июля 2020, 05:25 — REGNUM Если белорусский президент Александр Лукашенко серьезно вознамерился искать выгоду в антироссийской стратегии, то ...

Путин заявил, что роль ИИ в госуправлении будет возрастать Президент России Владимир Путин заявил, что роль искусственного интеллекта в государственном управлении будет возрастать, передает РИА "Новости". По ...

США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР Ключевую роль в подготовке протестных антиправительственных акций в Белоруссии играют США, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин...

Раскрыта роль Назарбаева в сближении Казахстана с Россией Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com ЕАЭС возникло тоже при содействии экс-президента РК Стратегическое ...

Умер актер, исполнивший роль Дарта Вейдера Он известен ролью Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездные войны». Дэвид Проуз умер после непродолжительной болезни. «С глуб...

В ВОЗ опровергли роль коллективного иммунитета в победе над пандемией Коллективный иммунитет не поможет победить пандемию коронавируса, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайн...

Умерла актриса, сыгравшая роль в сериале «Мажор – 3» Вчера появилась информация о смерти актрисы Светланы Обидиной Она снялась в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей – 2», «Мажор – 3»...

Ключевую роль в работах под Иркутском закрепят за Росатомом Ново-Огарево, Московская область, 30 июля 2020, 15:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил закрепить ключевую роль в ликвидации экологи...

Познер раскритиковал роль Сталина в истории России Телеведущий Владимир Познер, комментируя роль бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина в формировании России, заявил, что было бы гораздо лучш...

Мишустин оценил роль России в развитии человечества Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в рамках просветительского марафона «Новое знание». The post Мишустин оценил роль России в развитии челов...

Недооцененная роль ИТ-специалистов в работе онлайн-ритейла Январские праздники уже прошли, но ритейл не сбавляет обороты. Многие розничные продавцы запускают акции на нераспроданные зимние товары, а с постоян...

Боевая машина – 13: Роль Катюши в победе над фашизмом За ней охотились опытнейшие фашистские разведчики, а бойцы Красной армии взорвали «Катюшу», оказавшись в окружении, из которого было не выбраться. В ...

Украинскому гроссмейстеру предлагали роль в сериале Ход королевы Создатели мини-сериала Ход королевы предлагали украинскому шахматисту Василию Иванчуку роль советского чемпиона мира по шахматам Василия Боргова. Об ...

Генсек НАТО объяснил роль Турции в обороне ЕС Евросоюз не может защищать Европу в одиночку, заявил 5 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Sabah.Он отметил, что ЕС обороняют в том числе ст...

Фотонным временным кристаллам предрекли роль лазеров Такой вывод следует из теории излучения атома в среде с периодическим изменением во времени диэлектрической проницаемости...

Скрытые криптовалютные течения, или роль маржи на крипторынках Шесть месяцев, с декабря по апрель, рынок находился в состоянии эйфории. Курсы криптовалют достигли беспрецедентных высот, все СМИ трубили о цифровых...

Роль технологии блокчейн в реструктуризации игровой индустрии Игры стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни во всем мире. Игровая индустрия из года в год зарабатывает миллиарды долларов, что свидетельс...

«Не помнит, как сыграть роль»: Директор «Ленкома» о Поргиной Директор театра «Ленком» Марк Варшавер жестко высказался о вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной, раскритиковавшей руководство театра. Варшавер ...

Брянские краеведы обсудили роль личности в истории В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Ф.И. Тютчева прошёл межрегиональный круглый стол «Роль личности в региональной истории», ...

WSJ: Facebook завышал роль искусственного интеллекта в модерации Системы искусственного интеллекта (ИИ), которые Facebook использует для модерации в социальной сети, не способны эффективно определять и удалять конт...

Глава MI-6 призвал уважать роль России в мире Глава службы внешней разведки Великобритании (MI-6) Ричард Мур прокомментировал текущее противостояние Запада с Россией. The post Глава MI-6 призвал ...

Контакты

×


Переход к полной новости через: 15